(+90)555 444 3322
Beylikdüzü/İSTANBUL
Pzt-Cm 10:00-22:00
Örnek iş merkezi, no:22, kat:2
×
Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)
Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. (J.W.Pindare)
Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)
Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)
Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. (F.R.De Chateaubriand)
Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius)
Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. (L.A. Seneca)
Kötülüğü adaletle, iyiliğide iyilikle karşıla. (Lao-Tse)
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (V.Hugo)
Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)
Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. (Herakleitos)

Faaliyet Alanları

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma ve Velayet Davaları, Tazminat ve Nafaka Davaları, Babalık Davası, Aile İçi Şiddet, Mal Rejiminin Tasfiyesi

İŞ HUKUKU

Şirketlerin Tüm Hukuki Danışmanlığı, Şirket Kurulması, Devri, Feshi, Şirketlerin Tüm Hukuki İşlerinin Takibi

İDARE HUKUKU

İdari Davalar, Tam Yargı Davaları, Yürütmenin Durdurulması, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Davaları, Kamulaştırma Davaları

RESMİ ARABULUCULUK

Haksız fesih, Ayrımcılık, Taciz, İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları, Mobbing ve Resmi Arabuluculuk Sertifikası Kapsamındaki Tüm Uzlaşma Hizmetleri

SÖZLEŞME HUKUKU

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme, Ortaklık Sözleşmeleri, Mal Alımı Sözleşmeleri, Joint Ventures, Franchise Sözleşmeleri

SİGORTA HUKUKU

Hasar Tespit ve Tazminat Davaları, Trafik Kazasından Kaynaklanan Davalar, Sigorta Şirketlerine Karşı Açılan Diğer Davalar

TİCARET HUKUKU

Tüm Ticari Uyuşmazlıklar ve Ticari Davalar, Şirket Ortaklığından Kaynaklanan İhtilaflar, Ticaret Şirketlerine Hukuksal Danışmanlık Yapılması

İCRA - İFLAS HUKUKU

İcra Takibi ve Paraya Çevirme, İcra Hukuk ve İcra Ceza Davaları, İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi, İcra Takibine İtiraz

CEZA HUKUKU

Savcılık Şikayetleri, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Sulh Ceza Davaları, Uzlaşma Görüşmeleri

GAYRİMENKUL HUKUKU

Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tüm Davalar, Müdahalenin Men-i ve İzaleyi Şüyu Davaları

TAZMİNAT HUKUKU

İhbar, Kıdem ve İşe İade Davaları Açılması ve Takibi, Mobbing, İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

Abonelik Sözleşmesi, Ayıplı Hizmet Davaları, Ayıplı Mal Davaları, Garantili Mal Davaları, Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru

Av. Yavuz Örnek

lorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit

ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit

ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit amet

Alt Başlık

dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum

dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametdolor sit ametlorem ipsum dolor sit ametlorem ipsum dolor sit amet

Randevu ve Ön Bilgi Formu

Videolar

Sıkça Sorulan Sorular

DANIŞMA ÜCRETİ

Telefon, E-Posta ve Mesaj üzerinden danışma ücreti 100₺'dir Hesap NO: TR0423 3240 0001 0000 2300

AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR?

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; "Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."şeklindedir.

VEKALET NASIL ÇIKARTABİLİRİZ ?

Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla Türkiye'de notere giderek aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.

AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Dolayısıyla adli ve idari mahkemelerde davacı veya davalı sıfatı ile, ceza mahkemelerinde sanık veya katılan sıfatıyla ve icra dairelerinde alacaklı-borçlu sıfatıyla yapacağınız işlemlerde ve duruşmalarda avukat tutma zorunluluğundan söz edilemez. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Hatta hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir. Yargılama faaliyetlerinin de ücretsiz olmadığı unutulmamalıdır. Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak parası yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. 18 yaşından küçüklerin ve cezasının üst sınırı 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese dahi bir avukat tayin edilir.