(+90)555 444 3322
Beylikdüzü/İSTANBUL
Pzt-Cm 10:00-22:00
Örnek iş merkezi, no:22, kat:2
×

Faaliyet Alanları

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma ve Velayet Davaları, Tazminat ve Nafaka Davaları, Babalık Davası, Aile İçi Şiddet, Mal Rejiminin Tasfiyesi

İŞ HUKUKU

Şirketlerin Tüm Hukuki Danışmanlığı, Şirket Kurulması, Devri, Feshi, Şirketlerin Tüm Hukuki İşlerinin Takibi

İDARE HUKUKU

İdari Davalar, Tam Yargı Davaları, Yürütmenin Durdurulması, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Davaları, Kamulaştırma Davaları

RESMİ ARABULUCULUK

Haksız fesih, Ayrımcılık, Taciz, İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları, Mobbing ve Resmi Arabuluculuk Sertifikası Kapsamındaki Tüm Uzlaşma Hizmetleri

SÖZLEŞME HUKUKU

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme, Ortaklık Sözleşmeleri, Mal Alımı Sözleşmeleri, Joint Ventures, Franchise Sözleşmeleri

SİGORTA HUKUKU

Hasar Tespit ve Tazminat Davaları, Trafik Kazasından Kaynaklanan Davalar, Sigorta Şirketlerine Karşı Açılan Diğer Davalar

TİCARET HUKUKU

Tüm Ticari Uyuşmazlıklar ve Ticari Davalar, Şirket Ortaklığından Kaynaklanan İhtilaflar, Ticaret Şirketlerine Hukuksal Danışmanlık Yapılması

İCRA - İFLAS HUKUKU

İcra Takibi ve Paraya Çevirme, İcra Hukuk ve İcra Ceza Davaları, İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi, İcra Takibine İtiraz

CEZA HUKUKU

Savcılık Şikayetleri, Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Sulh Ceza Davaları, Uzlaşma Görüşmeleri

GAYRİMENKUL HUKUKU

Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tüm Davalar, Müdahalenin Men-i ve İzaleyi Şüyu Davaları

TAZMİNAT HUKUKU

İhbar, Kıdem ve İşe İade Davaları Açılması ve Takibi, Mobbing, İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

Abonelik Sözleşmesi, Ayıplı Hizmet Davaları, Ayıplı Mal Davaları, Garantili Mal Davaları, Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru